ویدیوهای مستر ویلا: دشت نور

دشت نور

نوشته شده واحد تبلیغات در تاریخ

یکی از دلایل خاص بودن مجموعه دشت نور دریاچه ای به وسعت 4 هکتار میباشد که قابلیت استفاده از تفریحات آبی نظیر قایق های 6 نفره، قایق های پدالی، کایاک و توپ های شناور را دارد.


یکی از دلایل خاص بودن مجموعه دشت نور دریاچه ای به وسعت 4 هکتار میباشد که قابلیت استفاده از تفریحات آبی نظیر قایق های 6 نفره، قایق های پدالی، کایاک و توپ های شناور را دارد.


باغ ویلا فوق لوکس در کردامیر شهریار